CERTIFIKACE ISO 9001:2015 (+420) 776 031 234 info@konstrukta.cz

O firmě

Jsme zkušená, česká firma postavená na tradici rodinné firmy. Tradice od roku 1990. Nabízíme své služby v oblasti návrhu a realizace pozemních staveb pro bydlení, průmysl, obchod. Mladý a dynamický kolektiv firmy neustále pracuje na budování dobrého jména společnosti. Naší doménou je proaktivní a individuální přístup a také komplexnost poskytovaných služeb. Vážíme si našich zákazníků, a proto se snažíme přizpůsobit veškerým jejich potřebám a přáním.

Do oblasti činnosti firmy spadají obytné stavby, montované haly, stavby občanské vybavenosti, stavby průmyslové, zemědělské a inženýrské. Nabízíme svým klientům generální přípravu a dodávku stavebních děl, zastupujeme klienty před úřady státní správy a jednáme s dotčenými orgány stavby namísto investora. Součástí naší práce je také vypracování potřebné dokumentace stavby, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu.

Nabízíme:

 • nízkoenergetické a pasivní stavby
 • montované halové stavby pro průmysl a obchod
 • novostavby a rekonstrukce bytů a bytových domů
 • půdní vestavby, stavby zpevněných ploch a inženýrských sítí
 • snižování energetické náročnosti objektů
 • revitalizace objektů pro bydlení a průmysl
 • průmyslové objekty - skladové a výrobní haly, stavby zemědělské a sportovní, stavby pro chovatelství a průmysl

Dále zajišťujeme:

 • práce zemními stroji
 • autodoprava s hydraulickou rukou
 • pronájem kontejnerů
 • provoz vlastního autojeřábu

 

Navštivte také naše facebookové stránky.

 

Politika kvality

Rozsah systému politiky kvality v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naší společnost, její veškeré interní i externí aspekty a zainteresované strany.  Působnost naší společnosti je regionální. Mezi naše důležité zákazníky patří společnosti z oblasti soukromé, průmyslové ovšem jako potenciálního zákazníka lze vnímat jakoukoli společnost ze široké škály rezortů.

 1.       Kvalita

 Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich všech pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

 2.       Respektování zákazníka

 Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

 3.       Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy

 S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

 4.       Spolupracovníci

 Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

  Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.

Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

 

Certifikáty a osvědčení:

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: