CERTIFIKACE ISO 9001:2015 (+420) 776 031 234 info@konstrukta.cz

Politika kvality

Rozsah systému politiky kvality v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naší společnost, její veškeré interní i externí aspekty a zainteresované strany.  Působnost naší společnosti je regionální. Mezi naše důležité zákazníky patří společnosti z oblasti soukromé, průmyslové ovšem jako potenciálního zákazníka lze vnímat jakoukoli společnost ze široké škály rezortů.

 1.       Kvalita

 Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich všech pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

 2.       Respektování zákazníka

 Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

 3.       Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy

 S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

 4.       Spolupracovníci

 Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

  Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.

Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

 

Servisní organizace BAGRTECHNIK s.r.o.

Díky nástupu několika schopných lidí s letitými zkušenostmi v zemních a stavebních pracech se s počátkem letošního roku zrodil nový projekt s názvem BAGRTECHNIK s.r.o. Jedná se o dceřinou servisní organizaci zaměřenou na  autodopravu, zemní práce a provoz autojeřábu.

Přijetí naší firmy do Centra pasivního domu

Dne 23. září 2015 rozhodla rada sdružení o vstupu naší společnosti do Centra pasivního domu se statutem Podporujícího člena. Vstup naší organizace do Centra pasivního domu je pro naše zákazníky příslibem správného směru, kterým se společnost ubírá. Vstupem do Centra se společnost zavazuje k prosazování standardu pasivního domu u novostaveb i rekonstrukcí domů u rezidenční i nerezidenční výstavby. 

Certifikace ISO 9001:2008

V průběhu letošníh roku získala naše firma certifikát jakosti managementu ISO 9001:2008. Tento certifikát nebereme pouze jako dokument vylepšující jméno organizace, ale především jako návod a cestu, jak dělat věci lépe. Dali jsme si za cíl, že budeme neustále vylepšovat všechny procesy ve firmě a dáme všemu nový řád. 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: