CERTIFIKACE ISO 9001:2015 (+420) 776 031 234 info@konstrukta.cz

Inženýrské stavby

Provádíme široké spektrum prací v inženýrském a průmyslovém stavitelství mezi které patří zejména:

  • zemní práce, příprava území, rekultivace skládek a průmyslových areálů
  • demolice, recyklace suti, odvoz a uložení na skládku
  • inženýrské sítě, zasíťování a příprava stavebních pozemků
  • parovody, plynovody, vodovody a stokové kanalizační sítě
  • zpevněné komunikace, asfaltové a betonové plochy, panelové a obslužné komunikace, chodníky, cyklostezky
  • výstavby logistických center, čerpacích stanic PHM, čističek odpadních vod, montovaných hal
  • sanace a statické zajištění budov

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: