CERTIFIKACE ISO 9001:2015 (+420) 776 031 234 info@konstrukta.cz

Projektování staveb

Klademe si za cíl poskytnutí komplexních služeb souvisejících s realizací stavebních záměrů. Jsme si vědomi, že naši zákazníci ocení odborné vedení od prvotní konzultace záměru a studie, přes realizaci na klíč až po vydání kolaudačního souhlasu.

Inženýrská činnost cena

S procesem projektování staveb a jejich povolováním souvisí celá škála činností, které si mnohdy laik jen stěží dokáže představit. Pomůžeme zákazníkům s inženýrskou činností, cenou a vysvětlíme jednotlivé kroky, jejich účel, potřebnost. Zakládáme si na kvalitně odvedené práci a ceně. 

Pro realizaci stavebního záměru je zapotřebí:

 • zajištění prvotní orientační náklady
 • vytvoření studie s ohledem na orientaci pozemku a územní regulativa dle platné legislativy
 • jednání se správci sítí a dotčenými orgány státní správy a soukromého sektoru a jejich vyjádření ke stavbě
 • řešení energetické koncepce domu a energetický štítek
 • vypracování projektu pro stavební povolení a projektu pro realizaci stavby
 • vypracování vizualizace ve 3D
 • vytvoření položkového rozpočtu stavby
 • organizace výběrového řízení na dodavatele, sestavení smlouvy o dílo a vyhodnocení nabídek
 • autorský dozor stavby a stavební dozor investora
 • realizace a konzultace změn a technických řešení projektu
 • vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby
 • vyřízení kolaudačního souhlasu 

Dbáme na to, aby zákazník vždy dostal kompletní služby a zakládáme si také na pružnosti, se kterou jednáme bez zbytečných prodlev.

Neváhejte se na nás obrátit s bezplatnou konzultací vašeho záměru. Budete spokojeni... 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: