CERTIFIKACE ISO 9001:2015 (+420) 776 031 234 info@konstrukta.cz

Fasáda RD Heršpice

Pasivní dům v Heršpicích dostává podobu. Na jednom z našich právě realizovaných domů v pasivním standardu jsme použili fasádní systém WEBER.BRICK , který se setkal s příznivou odezvou.

Pokud investor pasivního domu volí povrchovou úpravu na masivním zateplovacím systému, je omezen v použítí povrchů. Težké fasádní obklady je nutné kotvit systémovými kotevními trny s kovovým třmenem a použitím pancéřové výztužné vrstvy. Pasivní stavba si však tento způsob kotvení nemůže dovolit. Je spojen s celou řadou bodových tepelných mostů a tak je nasnadě použít nějakou imitaci. Právě v případě omítky weber.brick se tato imitace vůbec neminula účinkem, ba naopak. Tuto omítku našim zákazníkům doporučujeme.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
telefon: